23.12.20, 09:50:00

FRIDEEGE


Liiw följkens,

Nais Foon Diling heet frideege än maldet ham tubääg än moundi, di 1ste önj e biikenmoune,
(Nais Foon Diling macht ferien bis zum 1.2.2021)

We wansche jam en fröiliken jül än kam gödj än sün önjt nai iir 2021!

NaisFoonDiling